Pomoc lekarska w umieraniu

Dr Misbin (wydanie z 31 października) odnosi się do wspomaganej śmierci pacjenta z terminalną chorobą jako umyślnego zabijania, oraz do zakończenia dializy u pacjenta z niewydolnością nerek lub usunięcia respiratora od pacjenta, który zależy od wentylacja mechaniczna pozwalająca pacjentowi umrzeć. Chociaż zwraca uwagę, że moralne rozróżnienie między zabijaniem a pozwalaniem pacjentom na śmierć pozostaje dyskusyjne, autor nie wspomina o decydującym, zamierzonym składniku tych czynów. Medyczna przyczyna zgonu nie powoduje śmierci moralnie dopuszczalnej. Gdyby lekarz, pielęgn...

Wpływ dezypraminy, amitryptyliny i fluoksetyny na ból w neuropatii cukrzycowej ad 6

Nie stwierdzono istotnych korelacji między ulgą w bólu a dawką lub stężeniem amitryptyliny, dezypraminy lub fluoksetyny (ryc. 3) w surowicy, stężenia w surowicy odpowiednich aktywnych metabolitów (nortryptylina i 10-hydroksynortryptylina, 2-hydroksydesipramina i norfluoksetyna) lub suma stężeń w surowicy każdego leku macierzystego i jego aktywnych metabolitów. Niekorzystne skutki
Tabela 4. Tabela 4. Skutki uboczne stosowania amitryptyliny i dezypraminy u 38 pacjentów i fluoksetyny i placebo u 46 pacjentów. Objawy prawdopodobnie związane z badanymi lekami spowodowa...

Leczenie psychiatryczne: postępy w badaniu wyników

Być może bardziej niż jakakolwiek inna terapia medyczna, skuteczne leczenie nieprawidłowych ludzkich zachowań wzbudziło kontrowersje i nieporozumienia. Jak wiadomo, nawet kategoryzacja anormalnych zachowań różni się w zależności od kultury, pomimo intensywnych wysiłków na rzecz standaryzacji przez społeczność psychiatryczną. Redaktorzy i autorzy tej książki omawiają i analizują wyniki badań psychiatrycznych, ponieważ dotyczą one szeregu zaburzeń psychicznych i związanych z nimi terapii, co może sugerować niektórym, że zawód psychiatryczny nie uniknął wieku odpowied...

Sanatorium-szpital kolonii w Papworth.

W styczniu 2006 r. Opublikowaliśmy artykuł autorstwa Mangano i wsp. [1], w którym przedstawiono wyniki obserwacyjnego badania środków przeciwfibrynolitycznych w celu kontrolowania krwawienia w kardiochirurgii. Dane sugerują, że pacjenci leczeni aprotyniną, w porównaniu z brakiem środka przeciwfibrynolitycznego, kwasem aminokapronowym lub kwasem traneksamowym, mieli większe ryzyko wystąpienia szeregu zdarzeń niepożądanych, w tym zdarzeń sercowo-naczyniowych (zawał mięśnia sercowego, niewydolność serca i udar) i niewydolności nerek wymagającej leczenia dializa. Dane pochodzą z ...

Najnowsze zdjęcia w galerii doctors.net:

331#vigrax jak stosować , #purinasin , #świnka miniaturka allegro , #stomatolog warszawa wola , #usg wrocław prywatnie , #plyometric cardio circuit , #olx chełmno , #korony cyrkonowe cena , #odbudowa zęba na włóknie szklanym cena , #kot bengalski allegro ,